Under krikon

 
   Att vara under. ETT under. Underverk under något. Till exempel under ett krikonträd. I full blomst som sprider sin osannolika doft lika starkt som Edisons experiment och slakt av elefanten Topsy för nästa humdra år sedan för att dum-dumt motbevisa Teslas växelström. Lika starkt levandes o lika frapperandes olevandes i nästa stund när kronbladen flaxar hjälplöst mot marken o doften ebbar likdom Topsy ryker av tusentals volt.
   Att basta är att leva lite till. Lite tillare och mycket varmare. Att varma sig i en senvårig afton efter promenad längs allfartsvägen med lomens röst i bakgrunden. Jag tror det är väldigt mycket natt nu. Den väntar o väntar på att jag ska göra den sällskap. Den som väntar på nåt gott borde lägga sig under ett krikonträd och känns dess singlande rester smeka kindena vid nedkomsten. Jag kommer till natten nu.