Lost Boy

I am a lost boy from Neverland...allways on the run from Captain Hook. Ibland i klivet i livet hittar man det som är. Det där som är du. Alla olästa böcker och ogjorda tavlor o konstverk. De väntar på mig emedan jag säger - ska bara. Är du rädd för Ryssland? Är du rädd för din nästa? Krig är likt som när två människor kivas om en bagatell. Är du inte rädd för bagatellen? Den som kan starta krig!? Det som ter sig vara betydelsefullt är inte alltid så. No fancy dresses- just a mascerade - in life without mascara. And I don´t want no time on the big screens. That´s it! Är du rädd för han som kommer från ett annat land? Det som ter sig vara skrämmande är inte alltid så. Att vara rädd för en likadan människa som du är normalt. Rädsla är det som tränger in oss i hörn och hämmar. Run run lost boy they say to me, Away from all of reality. The fire used to burn, all the words used to hurt.