Pappa

Pappa. Ett ord man har med sig livet ut. För alla har en. Pappa. Nu har du inte många timmar kvar av det här livet på jorden. Det är konstigt och så svårt att hantera. Min kärlek är enorm men du pappa har tyvärr varit som många av oss män. Svårnådd. Varför ska vi, män, vara så svåra att nå? Om vi pappor vore lättare att nå in i, gav vi världen mer kärlek och förståelse. Du har visat mig så mycket vackert som jag tar med mig. Men det du inte visat, ditt innersta, tar jag också med mig och ska åtminstone försöka förmedla mitt innerliga till mina vackraste tre söner och ack, för den del, min dotter som har egna söner. Pappa, vi möts snart igen och kan diskutera det här, om du o jag kan öppna våra hjärtan som är ett måste för att eftervärldens söner ska kunna göra världen bättre.