Måndagsdikt tillägnad mitt livs kärlek Liselotte på Mitt Hjärtas Dag

Du har solen knuten i ett snöre vid din midja. Du äger den men förstår inte dess värde och skulle lika gärna kunna tappa den och fortfarande tro att den finns i din ägo.

Ditt leende får jordens konstnärer stå i skamvrån, blicka på dig och jämföra sina alster med självbesvikelse.

Du är alltid livsklädd i levande blodrött som om inget annat fanns som passade din uppenbarelse. Mina ögon kan inget annat se.

När du rökt din första cigarett och tankfullt smugit kaffet mod dina läppar är det lättförstått att världen är vacker. Det blir inte bättre.

Ena stunden önskar jag att du vore gyllene blad i min bok som endast jag fick läsa. Andra gånger inser jag att du står på den finaste hyllan i mänsklighetens bibliotek och även måste få läsas av andra.

Vi har måndag i vår kropp men alltid lördag i våra hjärtan - mitt svämmar över och flyter ånyo ut över tangenternas ordning.

 

Kommentera här: